HROMOSVODY


Realizace nových pasivních i aktivních hromosvodů


Rekonstrukce stávajících hromosvodů


Revize hromosvodových soustav dle ČSN


 

parallax background

 

HROMOSVODY


Realizace nových pasivních i aktivních hromosvodů


Rekonstrukce stávajících hromosvodů


Revize hromosvodových soustav dle ČSN

 

Spolehlivá a léty
prověřená firma

Za kvalitou své práce
si stojíme

Dodržení termínů
realizace

Na hromosvody
bezplatná záruka 10let

Nabídka služeb v oblasti Vnější ochrana před bleskem

V oblasti Vnější ochrana před bleskem provádíme:


Realizace nových pasivních i aktivních hromosvodů na nové i stávající budovy.
Rekonstrukce stávajících hromosvodů všech typů opravy a doplnění střešní části, nátěry vedení hromosvodů, výměny svorek, opravy uzemnění včetně zemních a začišťovacích prací.
Revize hromosvodových soustav dle ČSN

Hromosvody instalujeme zejména na tyto objekty:


Rodinné domy, garáže rekreační objekty
Komerční objekty, výrobny, administrativní budovy a úřady
Bytové domy, panelové domy
Průmyslové objekty, tovární haly, skladové haly
Hospodářské budovy, stodoly, zemědělské budovy
Budovy škol, mateřských škol


Priority pro návrh a instalaci hromosvodů:

Vysoká účinnost hromosvodové soustavy pro účinnou ochranu před atmosférickými výboji.

Klademe důraz na výběr kvalitního vodiče pro střešní vedení a svody.

Dále nejlepší rozmístění počet a provedení pomocných a oddálených jímačů na střeše objektu.

Vedení a počet povrchových i skrytých svodů k jednotlivým zemničům.

Zemniče realizujeme vhodnými naddimenzovanými vodiči a zemními pásky doplněné o zemnící tyče křížového profilu k dosažení co nejlepšího zemního odporu.

Klademe rovněž důraz na citlivě realizované vysoce estetické provedení celého hromosvodu tak aby nebyl zhyzděním objektu ale jeho šperkem.

Samotný vodič musí být řádně srovnaný, rovnoměrně uchycený na střešních a svodových podpěrách.

Nesmí být překroucený ani vedený tam kde by pohledově rušil. Musí být perfektně natvarovaný v přechodech na budově a na okapech. S tímto si opravdu hrajeme tak aby každý mohl odlišit takovou kvalitní práci od okolních často jen narychlo realizovaných nehezkých provedeních.

Výběr materiálů a technologií střešní část a svody

Výběr technologie se řídí platnými normami a v rámci těchto norem projektem a výběrem zákazníka.
Vodič AlMgSi. Pro střešní část a svody hromosvodu používáme zejména vodič AlMgSi je to slitina hliníku hořčíku a křemíku. Vodič z tohoto materiálu disponuje řadou výhod a realizujeme s ním 90 % instalací. Oproti dříve používanému FeZn vodiči má řadu výhod, je lehčí je zcela bezúdržbový (nekoroduje a nenatírá se) je lehčí nezatěžuje střešní krytinu a podpěry. Je sice oproti FeZn dražší ale rozdíl v ceně materiálů je dostatečně kompenzován nižšími náklady na instalaci i celkovou donu instalace (rovnání a ohýbání)
Vodič Cu-měď. Měděné vedení spolu s podpěrami a svorkami z tohoto materiálu používáme na přání zákazníka, pokud má například měděné okapy, střechu, parapety. Je to velmi kvalitní materiál bezúdržbový a s nejvyšší životností a vysokou vodivostí. Jeho jedinou nevýhodou je podstatně vyšší cena proti standartnímu vodiči AlMgSi. V případě instalace na historické budovy je často vyžadován památkáři.
Nerezový vodič. Tento je používán naprosto minimálně. Je to velmi kvalitní vodič naprosto bezúdržbový s vysokou vodivostí a velkou mechanickou odolností. Je ovšem rovněž mnohem nákladnější jako materiál tak i jeho instalace pro vysokou tvrdost.
HVI vodič. Tato speciální technologie sestává z vysokonapěťového kabelu s několika vrstvami izolace, měděný jádrem a mnoha dalších komponentů nutných k zajištění v celkové funkčnosti tohoto systému. Nasazuje se podle požadavků projektu tam kde je vyžadována jak vysoká ochrana před bleskem, tak nadstandartní ochrana uživatelů a technologií. Jedná se o vodič s vysokonapěťovou izolací pro zajištění dostatečné vzdálenosti vůči elektricky vodivým částem. Používá se zejména na ochranu průmyslových objektů, obchodní center, bytových a administrativních komplexů. Celkově je nasazován pro rozsáhlejší objekty s důrazem na vysokou bezpečnost a funkcionalitu. Cenově tato technologie vychází nejvýše oproti všem ostatním, nicméně u rozsáhlejších projektů bývá ekonomicky srovnatelný s konvenčními hromosvody.

Střešní jímače:

Pro zachycení výbojů blesku instalujeme střešní jímače. Pro hřebenová jímací vedení a vedení na ploché střechy instalujeme pomocné jímače konstruované ze samotného jímače o dostatečné výšce tvaru a rozmístění. Na kovové komíny, anténní stožáry a vyvýšené kovové konstrukce instalujeme oddálené jímače na izolačních tyčích zejména výrobce DEHN. Takto odizolované jímačem zajišťují vysokou ochranu i proti průniku zbytkových výbojů do objektu např. po datových a koaxiálních kabelech případně po kovovém vyvložkování až do technologií v objektech.

Střešní podpěry:

Pro vedení samotných vodičů po střešní konstrukci používáme celé spektrum podpěr, které se liší podle typu dané krytiny i charakteru a sklonu dané střechy. Vždy klademe důraz i na estetické hledisko při výběru těchto podpěr. U šikmých střech s taškami se jedná o hřebenové a valbové podpěry tvaru omega s kvalitním uchycením a podpěry pro kolmé vedení pod tašky typu L. Pro vedení po střeše krytinou šindel pak zejména nerezové samosvorné podpěry. Pro ploché střechy používáme kvalitní plastové a betonové podpěry např typu pyramida.

Svody vedení:

Velký důraz klademe na kvalitní vertikální vedení hromosvodových svodů. Z hlediska funkcionality je třeba zajistit jednak potřebný počet samotných svodů, dále jejich vedení mimo kontakt s kabelovými vedeními elektro a slaboproudých vedení. Dále se významně zaměřujeme na estetické provedení vedení svodů. Pokud je to možní instalujeme u novostaveb skryté svody vedení izolovaným AlMgSi vodičem nebo HVI vodičem pod omítkou známé jako skryté svody. Skryté svody jsou pak v části navazující na uzemnění zakončeny v zapuštěných krabicích (s nastavitelnou hloubkou) s očíslováním a zkušební svorkou. V případě vedení svodů po povrchu vypadá velmi dobře vedení po stávajících okapových svodech, kdy se tento vodič upevňuje na svorky s nerezovou páskou. Pokud nelze využít skrytých ani okapových svodů instalujeme vodič po stěně na velmi hezkých plastových nízkých podpěrách s vysokou životností. Samotný svod navazuje na uzemnění přes zkušební svorku na zemnící drát v ochranné trubce.

Uzemnění hromosvodu:

Uzemnění hromosvodu je velmi důležitým základním prvkem každé soustavy. Je zásadní, aby bylo provedeno tak aby měření zemního odporu vykazovalo co nejnižší ohmickou hodnotu. U novostaveb je to zajištěno realizací zemnícího FeZn pásku vyvedeného pod jednotlivými svody. Pásek je pak spojován kvalitními robustnými dublovanými svorkami s kvalitním ochranným nástřikem.
V případě rekonstrukcí doplnění a oprav zemnícího vedení objektů nasazujeme kombinaci vedení Pásku FeZn uloženým ve výkopu v dostatečné délce rovněž spojovaného dublovanými robustními svorkami navíc doplněné o zemnící FeZn tyče křížových profilů. Takovéto pečlivé robustní kvalitně provedené uzemnění je základem pro kvalitní bezpečný a také hromosvod s dlouhou životností. Nezřídka se setkáváme při revizích se špatně a nedbale realizovaným uzemněním které je poddimenzované bez dublování a bez ochrany spojů a řezů. Opravy takto nekvalitně provedeného uzemnění bývají často velmi nákladné obzvlášť při nutnosti zásahu do později realizované zakrytí dlažbou, betonem nebo jinak upraveným terénem. Tam kde není možné při instalaci provést uzemnění výše uvedenými postupy např. při opravách v místech s inženýrskými sítěmi je možné instalovat zemnící desky s FeZn materiálů které se zakopávají do větší hloubky a obkládají kvalitní zeminou případně speciální hmotou Dehnit.

REVIZE hromosvodů:

Revize vnější ochrany hromosvodů provádíme podle platných norem a doporučení. Kontrolujeme provedení podle projektové dokumentace.
Revize provádíme jak výchozí u Nových instalací, tak u pravidelné u instalací stávajících.
Zatímco u Výchozích revizí se zaměřujeme především na správné provedení dle platných ČSN u pravidelných revizí je třeba se zaměřit rovněž na rozsah případného poškození jednotlivých součástí hromosvodu, především vodič, pokud je typu FeZn, kontrola dotažení a koroze svorek a spojů. Často je třeba některé součásti vyměnit případně vedení opatřit novým nátěrem. Zkušební svorky je vhodné vyměnit při každé pravidelné revizi.
Revizi je také nutné realizovat po každém zásahu bleskem a po jakékoli úpravě na hromosvodové soustavě.
Zásadní součástí revize jak výchozí, tak pravidelné je měření zemních a přechodových odporů, a to u všech svodů k zemničům. K tomuto používáme měřící přístroje, a to klešťovým bezkontaktním a také měřícím přístrojem se zatlučenými sondami v zemině.
V případě nalezení jakýchkoli závad na hromosvodové soustavě při revizi jsme schopni neprodleně realizovat příslušné opravy, úpravy a doplnění tak abychom uživateli mohli předat celý systém plně funkční bez závad.

parallax background

PROČ VYBRAT NÁS?


Naše spolešnost se zaměřuje na rekonstrukce domů, bytů, chat, chalup a instalaci jímek a nádrží. Působíme v Praze ve Středočeském kraji.


Veškeré stavební a montážní práce zajišťuje firma kompletně „na klíč,“ což znamená včetně dodávky všech řemesel a prací PSV.


Spolupracujeme s prověřenými dodavateli stavebních materiálů. Cenu rekonstrukce zákazníkovi připravíme před zahájením prací.


Poskytujeme záruční i pozáruční servis na námi provedené práce. Budujeme dlouholeté vztahy s klíčovými zákazníky..Napište nám


  Kontakt

  + 420 737 745 506

  info@zrekonstrukce.cz

  www.zillerman.cz

  www.zjimky.cz  ZILLERMAN Company s.r.o.
  SZ: C 238493 vedená u Městského soudu v Praze,
  Sídlo : Kurzova 2222/16,
  155 00 Praha 5,
  IČ: 03842631

  Kontakt

  Lukáš Dlab
  tel : +420 737 745 506
  email: info@zillerman.cz

  Služby provádíme v oblastech

  Praha a Středočeský kraj

  pondělí - neděle 8:00 - 19:00